Här kan ni läsa mer om motorolja och vad egentligen de olika beteckningarna står för i de olika typerna av olja.

Till exempel:

Vad är viskositet?

Vilka är de olika certifikaten?

Motoroljans olika beteckningar mm.

Tio fakta om motoroljor

1. Ett antal mekaniska komponenter är som transmission och bromsar använder sin respektive motorolja. Se till att byta ut dem vid behov.

2. Syntetisk motorolja skyddar ditt fordon under extrema temperaturförhållanden, men kommer inte att öka prestanda eller effektivitet speciellt mycket.

3. Oljor för olika komponenter har olika grader och viskositet.

4. Det finns tre typer av motoroljor - mineral, halvsyntetiska och syntetiska. Var noga med att kontrollera om SAE: s internationella klassificering motsvarar fordonets vilket som rekommenderas av tillverkaren.

5. Höga motorvarvtal skapar mer belastning på fordonets komponenter. Se till att motoroljor kontrolleras och byts ut vid behov.

6. Vanligtvis känd som 'Dark Oil Myth', indikerar delvis mörk motorolja inte oljebyte. Se dock till att det byts ut vid rätt oljebytesintervall, antingen efter att ett visst antal kilometer, eller efter ett visst tidsintervall.

7. Serviceintervall och byte av motoroljor varierar från plats till plats. Se till att du konsulterar din mekaniker om den perfekta servicetiden, eller det är alltid en bra idé att hänvisa till bilens ägarmanual.

8. Se till att oljefilter byts ut medan du byter motorolja. De är den första försvarslinjen mot föroreningar och skyddar komponenten.

9. Att byta motorolja för ofta kommer inte att göra något. Byt endast olja om det gynnar fordonet. Icke-syntetiska oljor bör bytas ut med 5000 km intervall.

10. Dagens bildesign och utrustning gör det inte för lätt att byta olja hemma och särskilt filter. Det kan vara mycket knepigt och kan behöva specialverktyg, som varierar från tillverkare till tillverkare. I vissa fall kan åtkomst till oljefiltret innebära att andra komponenter tas bort från motorrummet eller sumpskyddet. Så om du inte har erfarenhet av att arbeta med din bil själv, är det ett jobb som bäst lämnas till proffsen. Vad du enkelt kan göra hemma är att fylla på olika oljor och vätskor om nivån har sjunkit.

Viskositet

Oljans viskositetsklass enligt SAE-systemet.

Denna beteckning talar om hur trögflytande motoroljan är vid kallstart och hur lättflytande oljan är vid varm motor och belastning.

SAE-systemet talar endast om oljans flytegenskaper.

SAE-systemet består av ett antal vinterklasser,

0W, 5W, 10W, 15W och ett antal sommarklasser,

20, 30, 40, 50, 60 och 70. Desto högre siffra inom respektive klass desto tjockare motorolja.

SAE Gränsvärde pumpbarhet

 

Min Max

0W -35°C

5W -30°C

10W -25°C

15W -20°C

20W -15°C

25W -10°C

Organisationer och biltillverkare har olika typer av motorolja och klassificeringssystem 

Länge har det funnits ett behov av att kunna klassificera kvalitén hos motoroljor har funnits länge. Idag är det kanske viktigare än någonsin med tanke på den accelererande takt med vilken nya krav på lägre avgasemissioner introduceras. Oljorna behöver utvecklas för att kunna hantera den påverkan som dessa tekniker medför, till exempel EGR (tyngre dieslar) och sothantering. Ofta kan det vara svårt att begripa vad de olika beteckningarna betyder på motoroljornas förpackningar och etiketter.

Organisationer

Det finns tre organisationer idag som sätter klassificeringssystem för motoroljor API, ILSAC och ACEA.

API - American Petroleum Institue. API administrerar licenser och certifieringar för motoroljor enligt ett system som motsvarar de krav som fordonstillverkarna ställer för garantier, underhåll och smörjning. API administrerar även ILSAC´s licenser mot oljebolagen.

ILSAC - the International Lubricants Standardization and Approval Committe, bildades 1992 av AAMA (American Automobile Manufacturers Association) och är företrädare för DaimlerChrysler Corporation, Ford Motor Company, General Motors Corporation och JAMA (Japan Automobile Manufacturers Association) för att definiera behovet, parametrar, licensiering och administration av smörjmedelsspecifikationerna.

ACEA - European Automobile Manufacturers Association reglerar kraven och önskemålen enligt de europeiska biltillverkarna.

Biltillverkare och OEM Specifikationer

Flera oberoende organisationer - som API och ACEA med flera - arbetar med att skapa ett klassificeringssystem för motoroljor som skapar ordning och reda i kaoset bland alla oljor ute på marknaden. Deras mål är att upprätthålla en uppsättning specifikationer som hjälper tillverkare och konsumenter att jämföra olika produkter och att välja vad som är rätt för deras fordon.

Men vissa biltillverkare finner inte dessa standards tillräckliga för deras smörjbehov. Så de skapade egna normer (OEM standard), och de kräver att en olja ska uppfylla deras specifikationer innan den tillåts att användas i deras egna bilar.

API

norm anges alltid med två bokstäver, där en första bokstaven alltid är S för bensinmotorer.

Den andra bokstaven i API normen anger kvaliteten. Destå högre bokstav så är det högre kvalité.

SE  klass

Innebär ett bättre skydd mot oxidation, korrosion och avsättningar än oljor i klasserna SD och SC.

SF klass

Möter högre krav än SE.

SG klass

Innebär att det krävs ett högre krav på oxidationsstabilitet och antiwear (AW)-tillsatser, slambildning, avlagringar och korrosion än vad som krävs av SF.

SH klass

Ungefär samma som API SG-klass, men med mycket hårdare krav på vilka som får utföra bedömningen och provningen av oljan.

SJ klass

I denna klass har man ställt högre krav på flyktighet, låg- och högemperaturegenskaper jämfört med SH klass.

SL klass

Har mycket hårdare krav på oxidationsmotståndet, jämfört med SJ klass. Kan jämföras med ACEA A3.

SM klass

SM klass på motoroljor ger en bättre motståndskraft mot oxidation, bättre slitageskydd samt bättre prestanda vid låga temperaturer under oljans livslängd.

SN klass

Motorolja med SN klass ger förbättrade egenskaper för avgassystem och turbo, den ger lägre bräsleförbrukning och är lämplig för etanolhaltiga bränslen upp till E85.

Dieselmotorer

CF klass

För högvarviga förkammardieselmotorer i entreprenadmaskiner och andra dieselmotorer som använder bränsle med över 0,5 vikt % Svavel.

Kan användas där oljor av kategori CD rekommenderas

CD-2 klass

För högt belastade 2-taktsmotorer.

Denna olja kan användas istället för CD-II oljor.

CF-4 klass

Motorolja för högvarviga sug- och turboladdade 4-takts motorer.

Denna olja kan användas istället för CD eller CE oljor.

CG-4 klass

Motorolja för högt belastade och högvarviga 4-taktsmotorer där

bränsle med under 0,5 vikt % svavel normalt används.

CG-4 motoroljor krävs för motorer vilka möter 1994 års avgasemissionsstandard.

Kan användas istället där oljor av kategori CD, CE och CF-4 används.

CH-4 klass

Motorolja för högvarviga 4-taktsmotorer som är tillverkade för att möta 1998 års avgasemissionsstandard.

CH-4 motoroljornas sammansättning gör dom lämpliga för dieselbränslen med en svavelhalt på upp till 0,5 vikt % svavel..

Denna motorolja kan  även användas där oljor av kategori CD, CE, CF-4 och CG-4 föreskrivs.

CI-4 klass

Motorolja för högvarviga 4-takts dieselmotorer som är byggda för att möta 2004 års avgasemissionsstandard.

CI-4 motoroljor är tillverkade för att skydda och öka livslängden i motorer utrustade med EGR-ventiler och motorer som använder dieselbränslen med upp till 0,5 vikt % svavel.

Denna olja kan även användas där oljor av kategori CD, CE, CF-4, CG-4 och CH-4 föreskrivs.

Vilken olja ska jag välja?

Motoroljor måste kunna fungera under svåra förhållanden samt höga temperaturer. Motoroljan ska vara pumpbar vid låga temperaturer och ändå ha förmågan att bilda en smörjfilm vid höga temperaturer. motoroljans viskositet får inte variera för mycket i temperaturen. Motoroljan har flera uppgifter. En av de viktigaste uppgifterna är att smörja friktionsytorna i motorn. Motoroljan ska även kyla genom att leda bort värme. Motoroljan ska även skydda motordelarna mot korrosion och rost. Motoroljan ska minska vibrationer samt dämpa motorljudet. Motoroljan har även en rengörande funktion, som tvättar motorn från förbränningsrester som sot och harts.

Olika typer av transmissionsolja

Transmissionsolja används huvudsakligen på tre ställen i ett fordon.

• I växellådan både i manuella och automatlådor

• I bakaxeln

• I slutväxeln och/eller navreduktionen på tyngre fordon På dessa ställen har oljan till uppgift att smörja och kyla. Hur bra oljan gör detta, talar den s k API-klassificeringen om. Det finns 3 stycken klasser.

GL-1 För lätt belastade raka kuggväxlar och planetväxlar.
Klassen gäller vanligtvis för manuella växellådor.
Utan EP-additiv.

GL-4 För lätt belastade hypoidväxlar. Klassen gäller vanligtvis
i framhjulsdrivna bilar där växellåda och differential är
hopbyggda och ”delar” på samma olja.
Innehåller lite EP-additiv.

GL-5 För hårt belastade hypoidväxlar i bakaxlar, slutväxlar mm.
Innehåller mer EP-additiv än en GL-4.

Först och främst är det belastningen på kuggarna i transmissionen, men även materialvalet på synkroniseringsringar och lager har stor betydelse för ett riktigt val. Eftersom det kan vara svårt att veta vilken typ av transmission fordonet har, finns det bara ett råd att ge – titta i instruktionsboken. Där står alltid vilken klassificering på oljan man skall välja. 

Norm anges alltid med två bokstäver, där en första bokstaven alltid är S för bensinmotorer.

Den andra bokstaven i API normen anger kvaliteten. Destå högre bokstav så är det högre kvalité.

SE  klass

Innebär ett bättre skydd mot oxidation, korrosion och avsättningar än oljor i klasserna SD och SC.

SF klass

Möter högre krav än SE.

SG klass

Innebär att det krävs ett högre krav på oxidationsstabilitet och antiwear (AW)-tillsatser, slambildning, avlagringar och korrosion än vad som krävs av SF.

SH klass

Ungefär samma som API SG-klass, men med mycket hårdare krav på vilka som får utföra bedömningen och provningen av oljan.

SJ klass

I denna klass har man ställt högre krav på flyktighet, låg- och högemperaturegenskaper jämfört med SH klass.

SL klass

Har mycket hårdare krav på oxidationsmotståndet, jämfört med SJ klass. Kan jämföras med ACEA A3.

SM klass

SM klass på motoroljor ger en bättre motståndskraft mot oxidation, bättre slitageskydd samt bättre prestanda vid låga temperaturer under oljans livslängd.

SN klass

Motorolja med SN klass ger förbättrade egenskaper för avgassystem och turbo, den ger lägre bräsleförbrukning och är lämplig för etanolhaltiga bränslen upp till E85.

Dieselmotorer

CF klass

För högvarviga förkammardieselmotorer i entreprenadmaskiner och andra dieselmotorer som använder bränsle med över 0,5 vikt % Svavel.

Kan användas där oljor av kategori CD rekommenderas

CD-2 klass

För högt belastade 2-taktsmotorer.

Denna olja kan användas istället för CD-II oljor.

CF-4 klass

Motorolja för högvarviga sug- och turboladdade 4-takts motorer.

Denna olja kan användas istället för CD eller CE oljor.

CG-4 klass

Motorolja för högt belastade och högvarviga 4-taktsmotorer där

bränsle med under 0,5 vikt % svavel normalt används.

CG-4 motoroljor krävs för motorer vilka möter 1994 års avgasemissionsstandard.

Kan användas istället där oljor av kategori CD, CE och CF-4 används.

CH-4 klass

Motorolja för högvarviga 4-taktsmotorer som är tillverkade för att möta 1998 års avgasemissionsstandard.

CH-4 motoroljornas sammansättning gör dom lämpliga för dieselbränslen med en svavelhalt på upp till 0,5 vikt % svavel..

Denna motorolja kan  även användas där oljor av kategori CD, CE, CF-4 och CG-4 föreskrivs.

CI-4 klass

Motorolja för högvarviga 4-takts dieselmotorer som är byggda för att möta 2004 års avgasemissionsstandard.

CI-4 motoroljor är tillverkade för att skydda och öka livslängden i motorer utrustade med EGR-ventiler och motorer som använder dieselbränslen med upp till 0,5 vikt % svavel.

Denna olja kan även användas där oljor av kategori CD, CE, CF-4, CG-4 och CH-4 föreskrivs.

Vilken olja ska jag välja?

Motoroljor måste kunna fungera under svåra förhållanden samt höga temperaturer. Motoroljan ska vara pumpbar vid låga temperaturer och ändå ha förmågan att bilda en smörjfilm vid höga temperaturer. motoroljans viskositet får inte variera för mycket i temperaturen. Motoroljan har flera uppgifter. En av de viktigaste uppgifterna är att smörja friktionsytorna i motorn. Motoroljan ska även kyla genom att leda bort värme. Motoroljan ska även skydda motordelarna mot korrosion och rost. Motoroljan ska minska vibrationer samt dämpa motorljudet. Motoroljan har även en rengörande funktion, som tvättar motorn från förbränningsrester som sot och harts.

Olika typer av transmissionsolja

Transmissionsolja används huvudsakligen på tre ställen i ett fordon.

• I växellådan både i manuella och automatlådor

• I bakaxeln

• I slutväxeln och/eller navreduktionen på tyngre fordon På dessa ställen har oljan till uppgift att smörja och kyla. Hur bra oljan gör detta, talar den s k API-klassificeringen om. Det finns 3 stycken klasser.

GL-1 För lätt belastade raka kuggväxlar och planetväxlar.

Klassen gäller vanligtvis för manuella växellådor.

Utan EP-additiv.

GL-4 För lätt belastade hypoidväxlar. Klassen gäller vanligtvis

i framhjulsdrivna bilar där växellåda och differential är

hopbyggda och ”delar” på samma olja.

Innehåller lite EP-additiv.

GL-5 För hårt belastade hypoidväxlar i bakaxlar, slutväxlar mm.

Innehåller mer EP-additiv än en GL-4.

ATF-oljor

ATF 3, Automatväxellådsolja, DEXRON III

Den nya generationens automatväxellådsolja som är godkänd enligt GM Dexron III (H) Dexron II och Ford Mercon. Lämplig som styrservoolja i vissa bilar. Bakåtkompatibel med tidigare Dexron-specifi kationer. General Motors Dexron III(H), IIE, II, Ford Mercon, GM 6137-M, Ford M2C-166-H, Ford M2C-185-C, Allison C-4, Caterpillar TO-2

ATF DEXRON VI

Dexron VI är godkänd av GM med specifi kationen GMN 10060. Dexron VI är speciellt formulerad för förlängda serviceintervaller. Den är också helt bakåtkompatibel och används med fördel där Dexron IIE, III och IIIH föreskrivs.

ATF TYPE F, Automatväxellådsolja

Automatväxellådsolja för Fords specifikation M2C-33F/G. Ford M2C-33-F/G.

ATF +4, Automatväxellådsolja

Automatväxellådsolja för Chrysler, Dodge, Plymouth, Jeep och Eagle m fl . ATF +4 rekommenderas när följande applikationer föreskrivs; ATF PLUS, ATF+2, ATF+3.

ATF MULTI-VEHICLE, Semi-syntetisk

MULTI-VEHICLE ATF är en unik ATF olja som ersätter de flesta ATF oljor som förekommer på marknaden. ATF 3, ATF2, Mercon, Mercon V, Chrysler ATF3+ MS-7176, ATF4+ MS-9202, Audi VW LT71141, BMW Shell LA2634, Hyundai, Mitsubishi Diamond SP-II & SP-III, Honda ATF-Z1, Toyota Type T & T-IV, MB art nr: 001 989 21 03 10, mm

Först och främst är det belastningen på kuggarna i transmissionen, men även materialvalet på synkroniseringsringar och lager har stor betydelse för ett riktigt val. Eftersom det kan vara svårt att veta vilken typ av transmission fordonet har, finns det bara ett råd att ge – titta i instruktionsboken. Där står alltid vilken klassificering på oljan man skall välja. 

Folgen Sie uns auf Facebook